Söka till högskola

Kan jag söka till högskola på betyg från folkhögskola(2år) och betyg från komvux? Är det allmän behörighet?
Sara 2010-08-04 03:14

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-06
Hej
Om det fram går av ditt omdöme från folkhögskolan att du uppfyller den grundläggande behörigheten ska det inte vara några problem.Du sk ha läst motsvarande kärnämneskurser från gymansieskolan. Då söker du på det omdömet och ev komvuxkurser kan ge dig särskild behörighet. Om du är osäker på om omdömet från folkhögskolan ger grundläggande behörighet så ta kontakt med folkhögksolan.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: