Hjälp! Natuvetenskaplig basår!?

Hej!

""Det är så att jag tänkte byta från media till natur, men min bitr. rektor sa att jag kunde läsa de här 3 åren media sen, köra natur ett år och läsa t.ex. kemi a+b, fysik +b, matte a-e. Som möjliggör att jag kan komma in på de """"attraktiva"""" utbildningarna på högskolan t.ex. läkarlinjen -""

Då undrar jag var läser man basåret? på komvux eller univeristet? och är det sämre att läsa basår ett år än att ha gått 3 år på naturlinjen? Kommer det bir tuffare i arbetslivet, o så? e de som läst 3 år natur bättre än den som läst media 3 år o ett år natur?

Med vänlig hälsning Fredde

PS. pls hjälp :S
Anonym 2007-04-19 00:20

Kommentarer:


Anonym 2007-04-19
Basåret är bra ifall du har bra betyg ifrån gymnasieprogrammet, basåret ger enbar behörigheter motsvarande ex. Ma a-e FY a-b, du förändrar inte dina betyg ifrån gymnasiet.

Om du går på komvux läser du på samma villkor som gymnasiestudenter och de betyg du får på komvux kan förändra ditt betygssnitt från gymnasiet.

Komvux är en kommunal utbildning och finns lite överallt ,-kolla din kommun- ofta brukar gymnasieskolor även ha komvuxutbildningar.

Basåret är en universitetsutbildning, avseda att ge nödvändiga behörighet till diverse universitetsutbildninga, ofta ger ett fullgjort basår garantiplats på ett Natur-/teknisktprogram. Vet att Uppsala, Sthlm, Göteborg har basår med garantiplatser på universitetsprogram.
Anonym 2007-04-19
http://www.syoguiden.com/artiklar/default2.asp?ArtID=6
Anonym 2007-04-20
Om man läst 1 basår istället för 3 naturår, kommer man inte få examen på basåret? Om man ska söka jobb - kommer de som har 3 naturår ha större chans än de som har 3 media år och 1 naturbasår? Är de fyra åren sämre än de 3 naturår?

på natur läser man ju matte a-e, fysik a+b, kemi a+b och biologi a+b, tror jag, om man tar basåret, kommer man vara tvungen att läsa allt ovanstående på ett år?

senb råkade jag se att man kunde få examen på basåret alltså att man läst natur om man gör en prövning i komvux?
Anonym 2007-04-21
Jag tror inte en arbetsgivare bryr sig om du har 3+1 år media+natur eller 3 år natur. Det dom troligen fokuserar mycket mer på är dina egenskaper, din utstrålning, din sociala kompetens och hur du kan samtala med din chef och kanske hur du skriver hyfsad svenska. Och mycket mycket annat som inte alls har med den ena eller andra utbildningen att göra.

På högskolans basår brukar de kurser du räknar upp finnas med. Sedan kan man ofta välja bort kurser som man inte behöver.

Ditt sista stycke är tyvärr lite obegripligt för mig. Du kan läsa in naturämnena på komvux, men någon examen på basår får du inte.
Anonym 2007-04-25
hmm... typ... tusen miljoner miljarder tack!! :D ^^ tihihih

Skriv kommentar: