Språk

Hej!
jag älskar att lära mig nya språk. Språk och människor är något jag skulle vilja jobba med men vill inte bli lärare.
Har funderat på tolk men hittar ingen bra utb till de.
Har du något tips på vilka typ av jobb man kan använda olika språk.
Kan man bara plugga språk och vad kan man då använda det till?
Petra 2010-08-13 03:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-16
Hej
Lämpliga yrken kan vara tolk, översättare, lärare i språk. Man kan också göra karriär inom universitetsvärdlen och doktorera.
Tolk- och översättarutbildning finns på Stockholms universitet. Idag och flera år framöver råder det brist på översättare och då främst facköversättare bl a inom EU men även inom näringslivet i och med ökad globalisering.Områden där brist råder är ekonomi, juridik och teknik
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: