psykologi

vad blir man och vad kan man kalla sig när man har läst psykologi abcd...kan man kalla sig beteendevetare eller blir man inget.
Anonym 2007-04-20 00:20

Kommentarer:


Anonym 2007-04-20
Du bör kunna ta ut en högskoleexamen i psykologi. Detta är en s k generell examen efter 120 hp (80 gamla poäng). Men du ""blir"" ju egentligen inget, om du med ""bli"" menar ett yrke. Visst kan du väl kalla dig beteendevetare, eftersom beteendevetenskapen inkluderar ämnen som psykologi, sociologi, socialpsykologi, pedagogik, antropologi, enologi och kognitionsvetenskap. Kanske du skulle kunna kalla dig organisationsutvecklare, konfliktkonsult, jämställdhetsrådgivare, relationsspecialist eller något annat innovativt. Eller varför inte rätt och slätt arbetslös.
Anonym 2007-04-26
Man får ingen specifik yrkestitel av att läsa psykologi A till C och så vidare. Du kan ta ut en generell examen med psykologi som huvudämne, och kalla dig för beteendevetare. Beteendevetare är ingen skyddad yrkestitel (som pskykolog är). Psykologi ingår i det beteendeskapliga fältet och med kanske sociologi och annat beteendeskapligt ämne kan du hävda sig som beteendevetare. även om det inte är ett specifikt yrke. Man får utgå från de kunskaper har har skaffat sig, och vilken inriktning du har.

Skriv kommentar: