antagningsordning lika poäng???

Undrar hur antagningsordningen avgörs.
Säg att den med lägsta hp-poäng som antagits till en viss utbildning har 1,8. Om det sedan finns ytterligare, säg 10 personer med 1,8 som inte kunnat antas, är det lottning som avgör vem av alla dessa som antas då? Eller är det något annat?
Johanna 2010-08-27 03:17

Kommentarer:


Chris Wigh 2010-08-27
Hej
Högskolan kan besluta att använda skiljekriteriet underrepresenterat kön, prov eller intervju före lottning. Men de allra flesta använder sig av lottning.
Du kan läsa under varje utbildning vilken urvalsmetod man använder vid lika poäng.
Hälsningar Chris,www.syoguiden.com

Skriv kommentar: