Sociologi

Funderar på hur arbetsmarknaden ser ut för en färdigutbildad sociolog. Hur ser utsikterna ut för att få jobb? Fördelningen privat/kommunalt?

MVH

Anders 2011-03-04 09:03

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-03-07

Hej

Arbetsmarknaden är begränsad och de flesta sociologer arbetar inom högskolevärlden med undervisning och forskning. Men för att göra det bör man ha skrivit en doktorsavhandling efter sin grundutbildning. Beroende på vilken inriktning du har kan tänkbara arbetsuppgifter vara personalarbete och utredningar/handläggning inom offentlig förvaltning och nadra jobb som kräver beteendevetenskaplig utbildning.

Hälsningar Chris

Chris Wigh 2011-03-07

Hej igen

Glömde tillägga at har du läst en master i ämnet i Sverige så är ju näsa nivå forskarstudier även i andra länder. Men vissta kan det finnas kurser som inte erbjuds i Sverige.

Chris

Skriv kommentar:

Taggar: sociologi