folkälsovetenskapligt program

Hej!

Vad kan man få för jobb om man har läst folkhälsovetenskapligt program?
vad har man för arbetsuppgifter?
Anonym 2007-01-10 00:01

Kommentarer:


Anonym 2007-01-12
Hej
Som folkhälsovetare handlar det främst om att främja hälsa och friskvård och arbeta förebyggande. Du kan arbeta inom kommun och landsting med olika insater för att förbätta hälsan för de som arbetar inom kommun och landsting t ex i samarbete med företagshälsovården. Du kan arbeta med att göra upp program med motionsvanor, kostvanor bättre arbetsmiljö etc.
Fler exempel finns under länken
http://www.valjayrke.se/valjayrkedelen/vysidor/folkhalsovetare.htm

Skriv kommentar: