fil.kand /magister

Hej,

Nästa termin ska jag skriva min C-uppsats i nationalekonomi. men jag undrar om man i stället kan skriva en 30 hp uppsats senare i stället för 2 uppsatser om 15 hp. (C- och D uppsats)

Sandra 2011-03-30 12:53

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-04-02

Hej

För en kandidatexamen så måste det ingå ett arbete på minst 15 hp och för en master minst två arbeten på minst 15 hp vardera eller ett på 30 hp.Du måste vara färdig med en kandidatexamen fölratt kunna läsa vidare på en master. Kolla med examensavdelnigen vad som gäller.

Hälsningar Chris Wigh

Skriv kommentar:

Taggar: nationalekonomi