poäng

Hej! Om man har utökade kurser (tot p 2650) på gy sista termin. måste man  ta bort några kurser för att vara behörig??

Kicki ettefalk 2011-04-09 09:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-04-12

Hej

Kurser utöver 2500 poäng ska i slutbetyget markeras med U. Kurser markerade med U räknas inte med i meritvärdet men kan räknas som behörighet och ge meritpoäng. De kurser man kan välja att markera ska ligga inom ramen för de kurser som är valbara på ett program t ex individuella val och valbara kurser.

Hälsningar Chris Wigh

Skriv kommentar:

Taggar: betyg och bedömning