antagning

är gymnasiebetyget som visas på antagningsstatistik på utbildningarnas sidor medelvärdet för de som kom in på utbilndningen?

Adam 2011-05-16 21:18

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-05-17

 

Hej

Det som visas är det betyg som den sist antagne hade, alltså inte medelbetyget utan lägsta antagningspoäng för att komma in.

Hälsningar Chris Wigh

 

Skriv kommentar:

Taggar: marknadsföring