Examen

Kan man avlägga civilingejörsexamen i Jönköping likvärdig med KTH och Chalmers?

I så fall i vilka ämnen?

Lars Graf 2011-06-29 10:34

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-06-29

Hej

Du kan inte avlägga en civilingenjörsexamen i Jönköping men du kan läsa till en master som är ungefär likvärdig med en civilingenjörsexamen. De har följande mastersutbildningar:

 Informationteknik och Management, Produktionsutveckling och Ledning, Produktutveckling och Material eller Industridesign.

Hälsningar Chris Wigh

Skriv kommentar:

Taggar: filmproduktion