Handels vs Civ. indek

Vill jobba inom bank och finans branchen men vet inte vilken väg jag ska gå. Hade tänkt att söka HHS nästa höst men tror inte jag kommer in där. Kommer antagligen att ligga runt 21.9 när jag går ut. Då har jag funderat på om man kanske ska läsa industriell ekonomi istället. 

Vad tror ni ger bäst förutsättningar för framtiden? Är det ett smartare val att läsa upp ett år för att söka igen om två år?

David 2011-07-31 23:09

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-08-01

Hej

Handelshögskolan i Stockholm tillämpar inte meritpoäng utan du söker på ditt meritvärde utan extra poäng. Vid antagningen 2010 var det i betygsurvalsgrupp I 19,79 och i grupp II 20,0.I högskoleprovsgruppen 1,9. Det är endast 5% som kommer in via högskoleprovet.

Industriell ekonomi är en civilingenjörsutbildning och ger alltså inte en ekonomexamen. Alternativ är att söka till ett civilekonomprogram eller ett kandidatprogram och fortsätta med en master inom ekonomi med inriktning mot finansiering/finansiell ekonomi.

Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: universitet