Master psykologi igen

Jag står i ett litet vägval och tänkte därför höra med er  om råd. Jag studerar idag och har en kandidatexamen i psykologi där mina breddningsämnen varit inriktade mot personal och liknande. Mitt mål är att arbeta inom personalsektorn med människan i centrum. Det val jag står framför är att antingen läsa en master i allmän psykologi eller att bredda med lite mer personaladministration för att sedan avsluta med en magisterexamen i psykologi. Vad tror ni, vilket kommer vara mest konkurenskraftigt m.m. för ett framtida jobbsökande i personalsektorn?
Anonym 2007-05-15 00:23

Kommentarer:


Anonym 2007-05-16
Hej
Om ditt mål med studierna är att arbeta inom personalsektorn så tror jag att det bästa är att läsa mer inom området så du får mer spetskompetens. Om man tittar på framtidsutsikterna för personvetare så är det ett visst överskott idag och men räknar med balans de närmaste åren. Om du ska ut på arbetsmarknaden och konkurrera om jobben med PA-folk så behöver du meriter inom området. Det  finns masterutbildningar inom området offentlig förvaltning, bl a i Göteborg, men jag vet inte om du är behörig att söka.
http://www.utbildning.gu.se/utbildning/varautbildningar/program/alla_program/program_detalj?programId=S2OFF&focusId=LEDN

Skriv kommentar: