Matematik

Jag är utbildad grundskollärare 1-7 Ma/No (examen Krstd 2001) och undrar vilka kurser/utbildningar jag ska gå för att få behörighet till att undervisa upp till åk 9 i matematik?

Ninni Carlsson 2011-10-09 12:16

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-10-10

Hej

Ta kontakt med studievägledaren på lärarutbildningen för studieplanering. Ev måste du cokså göra viss praktik på gymansieskola.

Hälsningar Chris, www.allastudier.se

Skriv kommentar:

Taggar: matematik