forskare

jag går på det naturvetenskapliga programmet och funderar på att bli forskare eller nått liknande. vad ligger snittet för att komma in?
Anonym 2007-05-19 00:23

Kommentarer:


Anonym 2007-05-20
Går du naturvetenskapliga programmet på högskolenivå?

Man ska ha avslutat grundutbildning på högskolenivå för att kunna antas till forskarutbildning. Ens examensarbete (eller C eller D uppsats) väger mycket i urvalet till den utbildningen.
Anonym 2007-05-20
Nu enligt det nya utbildningssystemet på akademisk nivå så ska du först ha gått grundutbildningsnivån det vill säga den första nivån och skrivit kandidatuppsats sedan måste du läsa dig upp till en masterexamen på avancerad nivå dvs. den andra utbildningsnivån. Du kan sedan efter detta börja doktorera. Förrut räckte det bara med att du hade en kandidatexamen men nu krävs en masterexamen dvs. att du pluggat i 5 år innan du börjar doktorera vilket jag tycker har både för och nackdelar.

Skriv kommentar: