barnmorska?

Hej! Jag är intresserad av att bli barnmorska.. Det står lite olika medellöner på olika sidor, men det vanligaste är väl runt 24-25000? Är OB inräknat i det eller inte? Stiger lönen med erfarenhet eller ligger den på samma hela tiden man jobbar?
Anonym 2007-05-22 00:24

Kommentarer:


Anonym 2007-05-23
VAd gäller lönen för barnmorska, så har jag uppgifter på ett snitt på ca 24.500 Kr, men det är
uppgifter från 2003. gissningsvis ligger meddellönen nu på åtminstone ca 25-26 000 kr/mån.Enligt en uppgift jag såg, låg lönen lite högre i Stockholm, så om det är Stockholm man vill jobba i, så gtror jag att man kan plussa på ca 6-800 Kr på meddellönen
och att den i Stockholmområdet ligger på ca 26-27 000 kr. Lönen skiljer sig emellertid mellan väst-,syd och mellansverige

Man har idag möjligheter att tillämpa individuell lönesättning.Så svårigheten eller lättheten att anställa barnmorskor kan spela en viss roll liksom individuella kvalifikationer och förhandlingsskicklighet.

Av den statistik jag utläste från 2003, så tjänade barnmorskorna emellertid 1,5 till 2000 kr mera än vanliga legitimerade sjuksköterskor inom medicin/kirurgi och något högre än distrikstssköterskorna.

Skam att säga, vet jag just nu inte, om ob etc. är inräknad i genomsnittslönen. Jag kan återkomma om jag får uppgift om det.

Det finns emellertid barnmorskor som arbetar normal dagtid. När det gäller förlossning, BB och gynekologi så är det emellertid verskamheter, som har öppet dygnet runt och där arbetar barnmorskorna i regel orgelbundet, dagtid eller också ständig natt.

Lönen är således beroende av huruvida det ingår mycket eller lite OB i tjänsten. Den är även beroende av om barnmorskan har en ledande befattning, som avdelningsföreståndare el. dyl.

För ett antal år sedan kommer jag ihåg, att lönen mellan en vanlig legitimerad sjuksköterska och en barnmorska, inte skilde sig så mycket från varandra.
Nu är det dock en viss löneskillnad till barnmorskans fördel. Hon har också en påbyggnadskurs på 50 Poäng utöver grundutbildningen.
Anonym 2007-05-23
Du kan gå in på vårdförbundet: www.vardforbundet.se

Här kan du f¨å fram ganska färsk stgatistik från 2006.

Meddellönen för en b arnmorska var där 25 006
medianvärdet: 24.600

Stocdkholms läns landsting låg högst:

Meddellön 27 287
Median 26.650

Relativt högt låg även Jämtlands läns landsting:

meddellön: 25.538
Median: 25.900

Går Du ut på statistiken, s¨å ser du emellertid, att lönen kan variera ganska ordentligt mellan olika landsting vad gäller barnmorskor.

OBS !! UPPGIFTERNA GÄLLER FAST MÅNADSLÖN

så lönen kan variera beroende på hur mycket tillägg man kan få genom OB etc.
Anonym 2007-05-23
LANDSTINGET
Lönenivåer landstinget
Exklusive chef/ ledare
Yrkesgrupp (enligt utbildning)
10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medelvärde Antal
Barnmorska 22 500 23 500 24 600 26 000 27950 25 006 4 397
Biomedicinsk analytiker 19 950 21 100 22 100 23 200 24682 22 285 5 308
Röntgensjuksköterska 20 500 22 055 23 400 24 611 26000 23 457 1 924
Sjuksköterska 19 300 21 000 22 860 24 475 26100 22 881 52 876
Totalt 19 500 21 196 22 950 24 500 26200 22 994 64 505
10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medelvärde Antal
1 Stockholms läns landsting 24 000 25 200 26 650 28 910 31 900 27 287 821
3 Landstinget i Uppsala län 22 900 24 000 25 050 25 900 27 000 25 107 151
4 Landstinget Sörmland 22 750 23 525 24 300 25 200 26 000 24 501 107
5 Landstinget i Östergötland 21 500 22 460 23 693 24 640 26 000 23 750 174
6 Landstinget i Jönköpings län 22 066 23 320 24 500 25 400 26 201 24 333 177
7 Landstinget Kronoberg 22 100 22 700 23 450 24 200 25 350 23 829 83
8 Landstinget i Kalmar län 22 000 23 600 24 700 25 550 27 000 24 715 117
10 Landstinget Blekinge 23 000 24 200 25 000 25 900 26 800 25 012 81
12 Region Skåne 23 000 23 900 24 800 26 150 28 000 25 188 528
13 Landstinget Halland 21 980 22 460 23 600 24 113 25 000 23 535 156
14 Västra Götalandsregionen 22 100 23 100 24 100 25 016 26 480 24 220 833
17 Landstinget i Värmland 21 550 22 500 23 700 24 900 25 700 23 877 133
18 Örebro läns landsting 21 835 23 444 24 400 25 216 26 202 24 297 168
19 Landstinget Västmanland 22 400 23 350 24 825 26 270 27 500 24 880 108
20 Landstinget Dalarna 22 075 23 000 23 875 24 550 25 550 23 907 129
21 Landstinget Gävleborg 21 500 23 600 24 800 25 800 26 900 24 618 143
22 Landstinget Västernorrland 23 000 23 600 24 700 25 575 26 200 24 704 127
23 Jämtlands län landsting 23 575 24 575 25 900 26 250 27 300 25 538 87
24 Landstinget Västerbotten 22 770 23 750 24 470 25 615 26 626 24 632 141
25 Norrbottens läns landsting 23 010 23 900 24 520 25 175 26 240 24 612 133
Riket totalt 22 500 23 500 24 600 26 000 27 950 25 006 4 397
Källa: Vårdförbundets lönestatistik
Fast månadslön november 2006, medlemmar anställda inom landstinget
Barnmorskor per landsting
Anonym 2007-05-23
LANDSTINGET
Lönenivåer landstinget
Exklusive chef/ ledare
Yrkesgrupp (enligt utbildning)
10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medelvärde Antal
Barnmorska 22 500 23 500 24 600 26 000 27950 25 006 4 397
Biomedicinsk analytiker 19 950 21 100 22 100 23 200 24682 22 285 5 308
Röntgensjuksköterska 20 500 22 055 23 400 24 611 26000 23 457 1 924
Sjuksköterska 19 300 21 000 22 860 24 475 26100 22 881 52 876
Totalt 19 500 21 196 22 950 24 500 26200 22 994 64 505
10:e perc 25:e perc Median 75:e perc 90:e perc Medelvärde Antal
1 Stockholms läns landsting 24 000 25 200 26 650 28 910 31 900 27 287 821
3 Landstinget i Uppsala län 22 900 24 000 25 050 25 900 27 000 25 107 151
4 Landstinget Sörmland 22 750 23 525 24 300 25 200 26 000 24 501 107
5 Landstinget i Östergötland 21 500 22 460 23 693 24 640 26 000 23 750 174
6 Landstinget i Jönköpings län 22 066 23 320 24 500 25 400 26 201 24 333 177
7 Landstinget Kronoberg 22 100 22 700 23 450 24 200 25 350 23 829 83
8 Landstinget i Kalmar län 22 000 23 600 24 700 25 550 27 000 24 715 117
10 Landstinget Blekinge 23 000 24 200 25 000 25 900 26 800 25 012 81
12 Region Skåne 23 000 23 900 24 800 26 150 28 000 25 188 528
13 Landstinget Halland 21 980 22 460 23 600 24 113 25 000 23 535 156
14 Västra Götalandsregionen 22 100 23 100 24 100 25 016 26 480 24 220 833
17 Landstinget i Värmland 21 550 22 500 23 700 24 900 25 700 23 877 133
18 Örebro läns landsting 21 835 23 444 24 400 25 216 26 202 24 297 168
19 Landstinget Västmanland 22 400 23 350 24 825 26 270 27 500 24 880 108
20 Landstinget Dalarna 22 075 23 000 23 875 24 550 25 550 23 907 129
21 Landstinget Gävleborg 21 500 23 600 24 800 25 800 26 900 24 618 143
22 Landstinget Västernorrland 23 000 23 600 24 700 25 575 26 200 24 704 127
23 Jämtlands län landsting 23 575 24 575 25 900 26 250 27 300 25 538 87
24 Landstinget Västerbotten 22 770 23 750 24 470 25 615 26 626 24 632 141
25 Norrbottens läns landsting 23 010 23 900 24 520 25 175 26 240 24 612 133
Riket totalt 22 500 23 500 24 600 26 000 27 950 25 006 4 397
Källa: Vårdförbundets lönestatistik
Fast månadslön november 2006, medlemmar anställda inom landstinget
Barnmorskor per landsting
Anonym 2007-05-23
Om legitimerade barnmorskor  


Yrket
Barnmorskan arbetar självständigt med eget ansvar för den normala graviditeten, födandet, och eftervården. Hon ansvarar för i stort sett all preventivmedelsrådgivning till ungdomar, kvinnor och män och skriver ut recept på preventivmedel. Barnmorskan arbetar också med sexualitet och samlevnadsfrågor, gynekologiska hälsokontroller samt den äldre kvinnan och de förändringar som sker i samband med åldrandet.

Yrket är betydligt mer komplext idag än tidigare. Förr gick barnmorskan till hemmet när kvinnan skulle föda och hade då förutom sin utbildning även sina sinnen och tratten till hjälp för att bedöma förloppet av födandet.
Idag används olika tekniska hjälpmedel för att följa förloppet under övervaka graviditet och förlossning. Tekniken är bra hjälpmedel men den kan inte fullt ut ersätta de traditionella metoderna. Det är nödvändigt att barnmorskan även använder sina sinnen för att rätt kunna bedöma de behov som finns. Ansvaret är stort.

På barnmorskemottagningar möter hon de blivande föräldrarna enskilt och i grupp. Hon dokumenterar kvinnans eventuella sjukdomshistoria för att kunna bedöma om andra yrkesgrupper behöver vara inkopplade under graviditeten. Barnmorskan utför provtagningar och undersökningar som har betydelse för att korrekt bedöma kvinnans och det kommande barnets tillstånd under graviditeten. I arbetet ingår att förmedla kunskap, information och stöd till de blivande föräldrarna om förlossningen, eftervården, amningen och det kommande föräldraskapet.

I samband med födandet ansvarar barnmorskan självständigt för det normala förloppet och gör alla de kontroller och bedömningar som krävs för att följa förlossningen. Hon är observant på och identifierar sådant som avviker från det normala förloppet. Hon är van att arbeta självständigt och fatta snabba beslut. Hon har kunskap om hur och när man i vissa fall måste avsluta en förlossning med sugklocka. Hon har också god förmåga att bedöma när samverkan krävs med andra professioner.

Förutom arbetet med graviditetsövervakning, förlossning, eftervård inkluderande amning och vården av det nyfödda barnet består barnmorskans arbete också av att förmedla information och kunskap om sexuell- och reproduktiv hälsa till ungdomar på ungdomsmottagningar och i skolor, till kvinnor och män i alla åldrar på barnmorskemottagningen. Grunden är att förebygga ohälsa generellt och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Hon utbildar studenter och andra personalkategorier. Barnmorskan möter idag individer män, kvinnor, unga och gamla, enskilt eller i grupp. Mötena äger rum på mottagningar eller sjukhus men allt oftare i andra miljöer som skolor, servicehus och specifika områden där många ungdomar samlas exempelvis skidanläggningar. Genom sina kunskaper i etik och sin träning i att se helheter bidrar barnmorskan till att öka kvaliteten inte bara inom gynekologiska vården utan också inom skolhälsovården och i äldrevården.

Bemötande, information och undervisning är viktiga uppgifter i barnmorskans yrkesroll. Det handlar om att främja och stärka föräldraskapet i den komplexitet som finns i dagens familjebildning och det är lika viktigt som att stärka enskilda individers integritet. I sitt arbete verkar barnmorskan för jämställdhet mellan kvinnor och män och särskilt viktigt är att stärka kvinnors rätt till en egen sexualitet.

I sin yrkesutövning administrerar barnmorskan läkemedel och måste ha goda kunskaper om både effekter och biverkningar. Hon måste också ha goda kunskaper i hur läkemedlen överförs till det väntade barnet under graviditeten samt till barnet i samband med amning och vilka effekterna kan bli på barnet i dessa situationer.

Kunskapsområde
Barnmorskeyrkets kunskapsområde reproduktiv och sexuell hälsa tar sin utgångspunkt vetenskapsområden som omvårdnad, folkhälsovetenskap, samt samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap. Det är syntesen av detta som ger den specifika karaktären åt kunskapsområdet mänsk

Skriv kommentar: