Komplettering gamla studier

Jag hade 5 p kvar till full examen (160 p) på universitetet för mer än 10 år sedan. För några år sedan fick jag veta att 40 p-kursen som inte blev klar skulle ändras och att de 35 p som jag läst in inte längre skulle gälla om jag framöver skulle ha förutsättningar att slutföra kursen . Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att få ut min examen. Den kurs som låg till grund för examen har upphört att finnas. Skapas det någon form av översättningsnyckel för vilka kurser idag som motsvarar gamla kurser som har upphört att gälla eller behöver jag läsa om de 155 p jag redan har klarat (+ de sista 5 poängen)?

Stefan Andersson 2011-12-17 21:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2011-12-21

Hej Om du påbörjat dina studier före 1 juli 2007 så har du rätt att ta ut en "gammal" examen fram till 2015. Ta kontakt med exmansavdelningen på den högskola där du ska slutföra din examen. Hälsningar Chris, www.allastudier.se

Skriv kommentar:

Taggar: kurser