Historiker

Jag har alltid gillar historia och vill gärna plugga det på högskolan. Nu undrar jag vad man kan bli och var man kan jobba när man är färdig med studierna
Anonym 2007-05-24 00:24

Kommentarer:


Anonym 2007-05-24
Man kan arbeta som arkivarie (jobba på något arkiv), jobba på museum och läsa vidare till lärare inom ämnet. Informatör och utredare är också tänkbara ""yrken"".

Var man kan jobba efter studierna kan bero på hur du väljer din utbildning, t ex väljer du ett program där historia är huvudämne och man läser andra ämnen utöver det, kan dessa inslag påverka vart du kan tänkas jobba. Väljer du ett program där det är ett annat ämne som är huvudämne, där historia är ett inslag, kan det ge dig andra förutsättningar.

Skriv kommentar: