psykoterapeututbildning

Jag vill läsa psykoterapeututbildning "steg 2", med kognitiv inriktning, på distans, och få börja så snart som möjligt. Jag hittar inga program på universitet, som uppfyller mina önskemål. Det närmaste jag hittat är att Umeå eventuellt kanske ger en kurs som börjar ht 2013. Är det någon som känner till om jag kan hitta denna utbildning någon annan stans? Tex ett privat alternativ där jag får betala utbildningen?

Ulrika Björklund 2012-04-05 10:50

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-04-10

Hej

Regeringen har gett Högskoleverket i upprdag at se över Psykoterapeututbildningen och har precis presenterat några förslag till förädringar bl a att den ska förlängas till 120 hp och att det ej ska vara krav på deltidstjänstgöring. Så det är nog bra att ha lite kolla på vad som händer framöver.

Det finns förutom högskolornas utbildning, en rad enskilda utbildningsanordnare av Psykoterapeututbildning. Kolla noga med varje anorndare att de har rätt att utfärda examen som ger legitimation(utfäras av Socialstyrelsen)Vet ej vilka som har distansutbildning

Center för cognitiv psykoterapi i Göteborg

Ericastiftelsen

Ersta Sköndal högskola

Stockholms akademi för psykoterapi, SAPU

Svenska institutet för kognitiv terapi.

Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: psykoterapi, kognitiv psykologi, psykoterapeut