behörighet till högskolan

Hej!
Föra veckan gick jag ut gymnasiet - elprogrammet och har fått slutbetyg med 2550 pöäng. Men det som oroar mig är det att jag har  fått IG i samhällskunskap A och historia A. Har jag i så fall behörighet till högskolan?
MVH
Mario
Mario 2007-06-11 00:26

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-06-11
Du kan komma in på utbildningar där det inte krävs särskild behörighet i Samhällskunskap A och Historia A. 10 % av dina poäng får vara IG.
Bernt Ortner, SYV 2007-06-13
Jag vill instämma i det svar, som Ingemar Andersson gett, men jag vill ändå rekommendera frågeställaren, att försöka göra något åt detta med ig i Hi och SH, ev. läsa upp betygen på Komvux.

Även om frågeställaren inte skulle behöva godkända betyg i dessa båda ämnen för sin fortsatta karriär, så ser det illa ut, inte minst när man söker jobb´, t. ex. om betygen i övrigt är ganska hyfsade. Om jag själv vore rekryterare, så skulle jag nog undra över, hur det kommer sig, att den sökande just har ig i dessa två ämnen. Det kan tolkas som, att man inte kommit överrens med läraren/na i dessa ämnen och att man följaktligen har sammarbetssvårigheter eller att man rent ut sagt struntat i dessa ämnen, vilket inte ser bra ut opch kan tolkas som, att den sökande har dålig uthållighet och bara struntar i uppgifer, som antas tråkiga. Vissa arbetsgivare ställer även gk i kärnämnena, som villkor för att erhålla lärlingsplats.

Nu är det inte min sak att spekulera i orsaken till att
du inte haft gk i dessa två ämnen. Det angår mig inte, men: GÖR NÅGOT ÅT DETTA ! Läs upp betygen.
HA ÅTMINSTONE EN BRA FÖRKLARING TILL, ATT DU
INTE UPPNÅTT MÅLEN I DESSA ÄMNEN.

Skriv kommentar: