Utbildning psykoterapeut

Jag funderar på att ta fösta steget till en psykoterapeututbildning, och hoppas att någon av er kan hjälpa mig med några frågor.

1. Vilka grundutbildningar är giltiga? Är det bara psykolog, läkare, socionom eller skulle t ex. beteendevetenskap också kunna vara ett alternativ?

2. Vad är det för skillnad på en psykoterapeut och en psykolog?

3. Skulle man kunna gå endast steg 1 och sedan påbörja psykoterapeututbildningen eller måste man ha t ex. en socionomexamen som grund?

 

Skulle någon sitta inne på svaret på någon av dessa frågor får ni jättegärna dela med er av det :) Tack på förhand!

Cecilia 2012-10-10 16:03

Kommentarer:


Chris Wigh 2012-10-11

Hej

1.För att söka den första delen (s k steg 1 eller grundutbildning) så är det  upp till utbildningsanordnaren att betämma den särskilda behörigheten. Till den utbildningen är inte alltid kravet en högskoleexamen. Det är när du ska söka nästa steg som leder till psykoterapeutexamen som kravet på en särskila utbildningar krävs. Det kan också vara vårdutbildningar eller annan beteendevetenskaplig utbildnin gpå minst 180 hp. Högskoleverket håller på att utreda Psykoterapeututbildningen och dess krav så de kan komma att ändras.

2. Psykologutbildning och Psykoterapeut är två olika utbildningar. Om du som psykolog vill bli legitimerad psykoterapeut måste du gå Psykoterapeutprogrammet. Du behöver däremot inte gä första steget eftersom du har fått den i Psykologprogrammet.

3. Du kan gå steg 1 utan t ex socionom men vill du bli legitomerad Psykoterapeut måste du ha en högskoleutbildning på minst 180 poäng + steg 1.


Men kolla då och då på Högskoleverkets hemsida om hur det går med utredningen av Psykoterapeututbildningen.

Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: psykoterapi, psykoterapeut