Antagning högskola

Hej, jag vet inte säkert om jag vill bli psykolog eller lärare. Om jag söker psykolog i förstahand och inte kommer in, hur är jag prioriterad inför andrahandsvalet? Om jag kommer in på första, kan jag tacka nej och välja andrahandsvalet om jag ändrar mig efter själva valen eller är jag bunden till det första valet? Hur fungerar det?

Klara 2013-02-01 17:00

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-02-02

Hej

Om du kommer in på ditt förstahandsval så stryks du från lägre prioritede alternativ. Kommer du in på ett lägre prioriterat alternativ så kan du stå som reserv til de alternativ du prioriterat högre. Man konkurrerar på lika villkor oavsett om man har satt en utbildning som första, andra osv.Det är alltså viktigt hur man prioriterar sina alternativ.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: högskola