Reservplats

Hej hej.. jag har sökt utbildningar och har fått reservplatser. Jag är reserv 2 och reserv 8 på umeå och göteborg. Är det någon som vet hur stor chans man har att komma in? hur många reserver brukar komma in?
Jag har sökt via folkhögskolekvoten med en 3:a.
Marta 2007-07-18 00:30

Kommentarer:


Sussi 2007-07-18
Chansen att komma in som reserv grundar sig på hur många av de antagna (och reserver) som tackar ja till sina platser. Jag har hört om någon som var reserv 1 men ändå inte kom in. Så man kan inte exakt säga hur stor chansen är. En del lärosäten antar också fler än vad det finns platser för, för att man känner till lite om bortfallet. Men tackar man ja till sin reservplats har man fortfarande en chans, även om man inte kan säga i förväg hur stor eller liten den kan vara.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
Vet nu inte vilka utbildningar du sökt, men till vissa utbildningar brukar det alltid bli lediga platser, om inte annat så när utbildningen skall till och börja, då vissa inte infinner sig.
En kollega till mig gjorde några stickprov angående vissa utbildningar och till någon hade man fått gå ned ända till 25 reservplats innan utbildningen var
fylld. Det kan även vara så, att någon, som står före dig på reservlistan inte antar platsen.

Skriv kommentar: