Bildterapi

Jag undersöker just nu var man kan läsa till att bli bildterpeut, alla förslag beaktas.
Jag vill inte till Umeå.....

MVh

Anneli Sköld
Anneli S 2007-07-19 00:30

Kommentarer:


Sussi 2007-07-27
Umeå är det ända lärosätet som har en årlig utbildning inom bildterapi, som jag vet. Stochholm har någon kurs inom ämnet. Annars är det fattigt på sådana utbildningar.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-08
Hej !!

Jag har hittat en utbildning:

Nordic Art Therapy
Skolhusvägen 14
715 95 BREVENS BRUK
Tel 019/454 215
kontakt: [email protected]

Det är en Treårig grundläggande Psykoterapiutbildning med inriktning Bildterapi.

Jag vet inte mycket om den eller vilken behörighet den ger. Vet inte heller just nu om det ställs några fasta behörighetskrav för bildterapeuter.


Bernt Ortner, SYV 2007-08-08

  Gå in  på:

   www.niarte.nu
Bernt Ortner, SYV 2007-08-08
Studiefrämjandet i Stockholm har en utbildning i
Bildpsykoterapi Steg 1.

Kraven bör du läsa själv men man skall i botten
ha en vårdutbildniong, social utbildning etc. samt några års arbete bakom. Dessutom grundläggande konstutbildning eller Bildestetiskt program.

Det här kostar en slant ca 32 000 kr/termin. Kursen varar 4 terminer.

Gå in på www sfr.se och slå fram Stcokholm.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-08
Bifogar detta från Branschorganisationen
Det är de utbildningar de nämner:


Utbildning/Kurser

Studiefrämjandet-Stockholm, Bildpsykoterapiutbildning, kontaktperson: Anna-Lena Bloem 08-441 52 00
Bildpsykoterapiutbildningen, Studiefrämjandet är en steg 1- utbildning och medlem av ECARTE.
Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Umeå Universitet: Specialistutbildning i bildterapi 40 poäng Kontaktperson är Birgitta Englund.

Bildterapi Institutet Niarte - grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på bildterapi. Motsvarar 60 p.
Kontaktperson: Kenneth Wide 019-454215 och [email protected]

""Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet 20 p """"Bildterapi för barn"""".""

Skriv kommentar: