Tilstånd at arbeta som psykolog i Sverige.. med britisk utbildning

Hej. jag har bodt och studerat i Norge i sedan jag var 6 år. jag e nu 19, och har slutført gymnasium. jag e klar før studier vid universitet/høgskola, och vil gjerna studera psykologi i England. Jag har svenskt medborgarskap, och vil gjerna arbeta som klinisk psykolog i Sverige efteråt. jag har svårt at lista ut hvilka skoler, och vilka studier jag borde se efter før at få tilstånd at arbeta i Sverige efter studiena. jag ser då efter et universitet som erbjuder både Beachler, master och PHD-utbildning som gjer tilstånd før arbete i Sverige.. møjligtvis får jag byta skola med tiden, men det besta e ju om jag børjar och slutfør på et och samma universitet. 
Jag har kontakt socialstyrelsen rett nyligen, men jag har inte fått svar en. Jag søker information på næt, men det mesta handlar ju om hur det e at va student i utlandet.. jag behøver svar på hvad jag ska velja, och gjerna så snart som møligt så jag får søkt tidigt, och visat mitt angasjemang før dom aktuella skolorna. til slut vil jag ochså fråga om det fins nån organisasjon som hjelper svenska studenter at ansøka om studier utomlans.. jag har kontakt med en handledare från den norska organisasjonen SONANS, men her får jag ju inte mykke svar på hur jag ska få tilstånd at arbeta i Sverige efter mina studier.. kan ni hjelpa snella? c:

Jerry 2013-09-07 23:39

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-09-09

Hej

Det är svårt at få några förhandsbesked eftersom det är Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer och de ger gäran inte ut några förhandsbesked vilka utbildningar som är ger en svensk legitimation.DU kan kolla med någon psykologisk institution i Sverige ifall de har fått in någon med utbildning inom Psykologi från England. Ifall man har en utländsk utbildning som inte motsvarar den sevnska så måste man göra kompletteringar.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: psykologi