svenska som andraspråk

Hej! Undrar om ni kan hjälpa mig att hitta ett kurspaket inom svenska som andraspråk, behöver skriva c-uppsats i detta ämne (har 220 hp varav 75 i svenska som andraspråk).Dessa kurser går inte vt 2014 på Stockholms universitet.

Tack!

Vänligen,

Mona (650317-0307)

 

Mona Kauffer 2013-10-14 17:18

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-10-15

Hej

Gå in på www.antagning.se och skriv in Svenska som andraspråk i den gröna rutan så får du upp alla kurser.
HälsningarChris

Skriv kommentar:

Taggar: pedagogik och lärarutbildning