Studieform: Bunden till studieort

vad innebär Studieform: Bunden till studieort?

orten är gotland men universitetet är Uppsala

Ilona Löfstedt 2013-12-26 16:42

Kommentarer:


Chris Wigh 2013-12-27

Hej
Det innbär att utbildningen är förlagd till Gotland genom Uppsala universitet. Det är alltså ingen ditansutbildning utan man måste vara på plats på Gotland.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: distansstudier