Socionom-fristående kurser

Hej, Jag vill utbilda mig till socionom men i och med att jag jobbar heltid är det enklare för mig att sätta ihop kurserna själv och därmed kombinera kvällsstudier/distanskurser/kvällskurser etc. Hur fungerar det rent konkret om man vill sätta ihop sin egen utbildning, alltså hur vet jag vilka kurser jag måste läsa? och kan jag överhuvudtaget kalla mig socionom när jag tagit en examen inom ämnet? Ska man läsa lika många poäng som programmet då? Om jag "bara" tar en kandidatexamen i sociologi kan jag konkurrera om samma yrken som socionomer? Många frågor, hoppas du kan hjälpa mig. Med vänlig hälsning, Rebeccav
Rebecca 2014-01-08 21:38

Kommentarer:


Chris Wigh 2014-01-11

Hej

Socionomprogrammet är en yrkesexamen och du kan inte läsa programmet genom att läsa kurser på egen hand.I programmet ingår mycket praktik och handledning. En kandiatexamen i sociologi. går inte att jämställa med en socionomexamen.
Hälsningar Chris

Marie 2015-12-09

Hej, i januari tar jag ut en kandidatexamen i sociologi (läst 90hp sociologi) och tillgodoräknar resterande 90hp från min tidigare examen som är i lärarprogrammet. 

Säger jag rätt när jag säger att jag i t ex en arbetsansökan kan skriva: jag har en kandidatexamen i sociologi med fördjupning i beteendevetenskap/samhällsvetare/analytiker/utredare? (Kanske inte kan skriva ner alla titlar i ansökan, men beroende på vad för kvalifikationer dom vill att man ska ha?!) 

Undrar också när dom skriver på en tjänst att man ska: ha socionomexamen eller likvärdig examen, faller jag under 'likvärdig examen' med kandidatexamen i sociologin då?

 

tacksam för svar!

 

hälsningar Marie

 

 

Skriv kommentar:

Taggar: sociologi