behörighet lärare/spec

Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1

Kan man som legitimerad lärare bygga vidare på den här kursen för att få behörighet som spec.lärare? Vilka andra kurser kan man söka annars? (distans).

Lotta 2014-03-23 11:31

Kommentarer:


Chris Wigh 2014-03-24

Hej
Specialpedagogprogrammert på 90 hp är allmänt och man behöver inga särskilda kurser för att jobba  med den typen av funktionsnedsättningar. Vill du ha mer kompetens inom området kan du bygga på programmet med kurser. T ex har Stockholms universitet specialpedagogikkurser med inriktning på den typen av funktionsnedsättningar
Hälsningar Chris

Chris Wigh 2014-03-24

Hej igen

Vill tillägga att du kan gå dessa kurser utan att gått specialpedagogprogrammet
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning