reserv AUDIONOM

Hej!

Behöver verkligen hjälp. Är reserv nr 20 på audionomutbildningen i Örebro samt i Lund. Min fråga är om någon vet om det ändå finns chans att komma in? Hoppar folk av eller finns det ingen chans för mig alls att komma in?

Tacksam för svar!!!
Lena 2007-08-08 00:32

Kommentarer:


Chris 2007-08-08
Hej
Det finns alltid chans men det är omöjligt att säga på förhand. Men det är många som söker utbildningar och som sedan tackar nej eller hoppar av en bit in i terminen. Idag är ser arbetsmarknaden bra ut och då ökar avhoppen. Kanske har någon erfarenhet från reservintag från den utbildningen? Jag vet folk som kommit som både 50:e och 60:e reserv men det beror ju på antalet platser.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Sussi 2007-08-08
... men precis som Chis redan sagt, man kan inte säga hur stor eller liten den är på förhand. Det finns de som inte tackar ja till sin plats som antagen, de som ångrar sig, de som väljer jobb istället för utbildning (i sista sekunden), de som kommer in på högre priotiterat val och därmed stryks från de lägre etc. Allt detta påverkar hur många reserver som kan erbjudas en plats. Och så finns det ibland reserver som inte tror att de har någon chans efter första urvalet och då inte tackat ja till platsen i reservlistan inför andra urvalsomgången. Det påverkar också.

Jag har hört om någon som varit reserv nr 1 men ändå aldrig kom in. Så det är inte alltid reservnumret som säger hur chansen att komma in är.

Även efter andra urvalet och nån vecka in på terminen kan någon ångra sig, hoppa in och en reserv får platsen.

Skriv kommentar: