Äldre Omsorg

Jag har levt utomlands i ca 20 år och avslutade min kurs på Nordendahls skolan, Sociala Omsorgs Linjen inriktning äldre omsorg under 80 talet.. Jag arbetade som hemvårdsassistent/hemtjänstassistent, som det då kalllades på 80 talet. Jag undrar om jag kan tillräkna mig den utbildningen och vad krävs för att 'upp gradera' min gamla utbildning. Vore tacksam för svar.

Hälsningar 

Charlotte Soames

Charlotte Soames 2014-09-30 09:46

Kommentarer:


Chris Wigh 2014-09-30

Hej
Om man ska jobba inoom vården idag så är bör man vara utbildad undersköterska. Det är svårt att säag hur du kan uppgradera din utbildning eftersom utbildningen är förändrar både till innehåll och omfattning och det beror också på hur framtida arbetsgivare bedömer din gamla utbildning. Ta kontakt med vuxenutbildningen så kanske de kan hjälpa dig vad du ev saknar och behöver komplettera.
Hälsningar Chris

Skriv kommentar:

Taggar: administration och förvaltning