Reserv efter urval 2

Jag ligger på reservplats 3 efter andra urvalet.
21 stycken antagna, läkarprogrammet i Umeå.
Någon som kan ge en chansning på mina chanser?
Ida 2007-08-12 00:33

Kommentarer:


Chris 2007-08-13
Hej
Till tandläkare är det inga förändringar, där krävs Ma C, Fy A och Ke A. Till läkare 2008 kommer ökade krav. Då kommer att krävas följande kurser:
En A, Ma E, Fy A och Ke B.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Chris 2007-08-13
Hej
Dina chanser är nog inte så stora med tanke på sökandetrycket till läkare. För att du ska ha chans måste ju 3 hoppas av och enligt min erfarenhet så är det sällan någon som tackar nej. Men man kan aldrig vara säker..
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Chris Wigh 2007-08-13
Reservplats  
Hej
Dina chanser är nog inte så stora med tanke på sökandetrycket till läkare. För att du ska ha chans måste ju 3 hoppas av och enligt min erfarenhet så är det sällan någon som tackar nej. Men man kan aldrig vara säker..
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com  

Skriv kommentar: