Socionomprogramet eller teologi

Hej,


Jag fick idag besked om att jag kom in på socionomlinjen. Det verkar vara en jätte rolig utbildning men det är så att jag har pluggat fyra terminer med teologi och har även kommit in på min femte termin där. Jag har således tänkt att bli präst men jag har varit intresserad av socionomutbildningen en längre tid med.

Karriärvägarna för en präst är ganska bra och en medianlön ligger enligt scb på ca 30 000kr och då jag är ung så har jag nog goda chanser att en dag kunna bli kyrkoherde och få 35 000kr i månadslön.

Hur skulle en möjlig karriärväg kunna se ut för mig om jag blev socionom? Det verkar också vara ett väldigt givande och roligt arbete men jag har hört att lönen är en katastrof. Det verkar även vara väldigt många som utbildar sig till socionomer något som kanske kan dra ned löneutvecklingen och minska ens chanser till att få ett arbete efter utbildningen. Jag är kille så mina chanser att få ett jobb kanske är lite högre då de flesta är kvinnliga studenter.

Nu är det inte bara lönen som gäller för mig men precis som alla andra så har jag ändå det som ett kriterium om jag bör satsa på utbildningen eller ej.

Eventuellt kan ens socionomkunskaper hjälpa mig i en politisk karriär eller liknande? Men det kanske inte är så troligt.


Osäker 2007-08-13 00:33

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-08-13
Här kan du klicka dig fram till löneuppskattning för både präst och socionom http://www.valjayrke.se/valjayrkedelen/vysidor/yrkeslistan.htm
Här kan du också se prognosen för de närmaste 5 åren där det förväntas finnas gott om jobb i båda yrkesgrupperna.

""""""Traditionella"""" socionomer har ju en bred arbetsmarknad även om kommuner och landsting är de största arbetsgivarna. Detta parat med att det är ett kvinnodominerat yrke gör att lönerna inte de högsta. Om du vill ha högre lön inom det skrået misstänker jag att du måste bli någon form av chef eller varför inte konsult inom exempelvis organisationsutveckling. Men sådant kräver nog ganska lång erfarenhet.""
Osäker 2007-08-13
den där statistiken över lönerna stämde inte. Inte på prästerna i alla fall. Kolla SCB statistik eller svenska kyrkans egen statistik. Kanske att de har råkat samanblanda frikyrkans anställda med svenska kyrkans anställda. Efter ett par år har man minst 26 000kr och ja en medianlön ligger på 30 000kr. De kyrkoherdarna som har sämst betalat brukar ha runt 35 000kr ( men finns såna som har runt 40 plus)

sen finns det andra tjänster med, men men.

Alltså det är konstigt om socionomer skulle ha en sådan enormt dålig lön. vem orkar gå till jobbet för 22-24 000kr?

Bättre stanna hemma och spela poker i så fall ( man borde ju vinna någon gång)

nä fy tusan för kvinnoyrken. Måste höra med mina politikkompisar om de har några roligare socionomjobb de vet som man kan få.
Ingmar A 2007-08-13
För mig känns diskussionen lite konstig. Varför blir man egentligen präst? Det är ju inte ""vilket yrke som helst"". I följande rader verkar Fredrik H ha hitta sitt genomtänkta och personliga svar på varför just han vill blir präst.
http://linkopingsstift.se/Arkivet/StB1-04/prast.htm
Hoppas du själv hittar ditt eget svar, både för prästyrket och socionomyrket! För yrkesvalet är betydligt större än en lönefråga, och det antydde du ju själv i första inlägget.
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
En möjlighet skulle kunna vara att Du går en diakonutbildning t. ex. på Ersta/sköndal. Detta med
tanke på att du kanske är troende och religiöst
intresserad.

Du kan söka den speciella socionomutbildningen på Ersta/Sköndal och sedan bygga på med en Diakonutbildning, eller också utnyttja de teologistudier du redan har och sedan bygga på till en diakonutbildning, eller varför inte först utbilda dig till präst och sedan se om du även skall bygga på med en diakonutbildning ? Bifogar behörighetsbestämmelserna:

Diakonutbildning

Beskrivning  
Skolform: Högskola Uppdaterad: 2007-03-06
Start: HT Kurskod:  
Omfattning: 60 hp  

Diakonutbildningen (Svenska kyrkans karitativa profilutbildning) är en yrkesförberedande utbildning om ett år på helfart (eller motsvarande) för studerande som har en högskoleutbildning med social, kurativ eller vårdande inriktning.

Diakonutbildningen syftar till att utrusta den studerande för diakonalt arbete i församling och samhälle, ge redskap för analys och strategisk utveckling av församlingsdiakoni samt förmågan att bedriva diakonalt förändringsarbete. Utbildningen vill ge förutsättningar för en fördjupning av den personliga tron och bearbetning av kallelse och yrkesidentitet.

Den karitativa profilutbildningen bygger på de studerandes högskoleutbildning inom vård och socialt arbete och fogar till denna ämneskunskaper i diakonins teologi och historia, tros- och livsåskådning, etik, själavård, socialpolitik och kommunikation. Under utbildningen varvas teoretiska kurser med diakonala arbetsmetoder, individuell handledning, mentorskap, basgrupparbete och församlingspraktik.

I utbildningen till diakon ingår också reflexion kring personlig tro, kallelsen och det diakonala uppdraget inför tjänst i Svenska kyrkan.

Efter avslutad karitativ profilutbildning har den studerande möjlighet att vigas till diakon i Svenska kyrkan.

Exempel på yrken:
Diakon
Behörighet  
Behörig att söka till sammanhållen ettårig karitativ profilutbildning är den som har
avslutad eftergymnasial fackutbildning omfattande minst två års heltidsstudier med social-, kurativ- eller vårdinriktning såsom social omsorgsexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, psykologexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen, logopedexamen, arbetsterapeutexamen, eller
avslutad pedagogisk fackutbildning med betydande sociala/kurativa inslag såsom socialpedagogexamen, speciallärarutbildning,

eller avslutad annan kyrklig profilutbildning, minst två års yrkeserfarenhet inom det område man skaffat sig profilutbildning för samt kompletterande fackstudier med social-, kurativ- eller vårdinriktning omfattande 40 högskolepoäng eller motsvarande,

eller genomgången pedagogisk fackutbildning på eftergymnasial nivå och minst tre års yrkes- erfarenhet inom det område man skaffat sig fackutbildning för samt kompletterande fack- studier med social-, kurativ- eller vårdinriktning omfattande 40 högskolepoäng,

eller avlagd teologie kandidatexamen omfattande 140 poäng med religionsbeteendevetenskap som huvudämne samt kompletterande fackstudier i ämnet socialt arbete omfattande 40 högskolepoäng,

eller examen från fritidsledarlinjen med social inriktning på Hagabergs folkhögskola samt
genomgått Svenska kyrkans grundkurs och har
tre månaders handledd församlingspraktik med i huvudsak diakonal inriktning.Kontrollera alltid behörighetskraven i aktuellt anmälningsmaterial!
Ansökan  
Information och ansökningshandlingar

Kontakta Annette Falk, e-post: [email protected]

Ansökningsförfarande

Ansökan till diakonutbildningen görs efter godkänd lämplighetsprövning i aktuellt stift direkt till Institutionen för diakoni och teologi. Ansökningsblankett laddas ner eller beställs från institutionen.

Antagning sker en gång per år och sista ansökningsdag är den 15 april. Utbildningen startar i mitten av augusti. Kontakta oss om ev. restplatser.

För ansökan till integrerad studiegång, se ansökan till socionomprogr
Bernt Ortner, SYV 2007-08-14
En möjlighet skulle kunna vara att Du går en diakonutbildning t. ex. på Ersta/sköndal. Detta med
tanke på att du kanske är troende och religiöst
intresserad.

Du kan söka den speciella socionomutbildningen på Ersta/Sköndal och sedan bygga på med en Diakonutbildning, eller också utnyttja de teologistudier du redan har och sedan bygga på till en diakonutbildning, eller varför inte först utbilda dig till präst och sedan se om du även skall bygga på med en diakonutbildning ? Bifogar behörighetsbestämmelserna:

Diakonutbildning

Beskrivning  
Skolform: Högskola Uppdaterad: 2007-03-06
Start: HT Kurskod:  
Omfattning: 60 hp  

Diakonutbildningen (Svenska kyrkans karitativa profilutbildning) är en yrkesförberedande utbildning om ett år på helfart (eller motsvarande) för studerande som har en högskoleutbildning med social, kurativ eller vårdande inriktning.

Diakonutbildningen syftar till att utrusta den studerande för diakonalt arbete i församling och samhälle, ge redskap för analys och strategisk utveckling av församlingsdiakoni samt förmågan att bedriva diakonalt förändringsarbete. Utbildningen vill ge förutsättningar för en fördjupning av den personliga tron och bearbetning av kallelse och yrkesidentitet.

Den karitativa profilutbildningen bygger på de studerandes högskoleutbildning inom vård och socialt arbete och fogar till denna ämneskunskaper i diakonins teologi och historia, tros- och livsåskådning, etik, själavård, socialpolitik och kommunikation. Under utbildningen varvas teoretiska kurser med diakonala arbetsmetoder, individuell handledning, mentorskap, basgrupparbete och församlingspraktik.

I utbildningen till diakon ingår också reflexion kring personlig tro, kallelsen och det diakonala uppdraget inför tjänst i Svenska kyrkan.

Efter avslutad karitativ profilutbildning har den studerande möjlighet att vigas till diakon i Svenska kyrkan.

Exempel på yrken:
Diakon
Behörighet  
Behörig att söka till sammanhållen ettårig karitativ profilutbildning är den som har
avslutad eftergymnasial fackutbildning omfattande minst två års heltidsstudier med social-, kurativ- eller vårdinriktning såsom social omsorgsexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, psykologexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen, logopedexamen, arbetsterapeutexamen, eller
avslutad pedagogisk fackutbildning med betydande sociala/kurativa inslag såsom socialpedagogexamen, speciallärarutbildning,

eller avslutad annan kyrklig profilutbildning, minst två års yrkeserfarenhet inom det område man skaffat sig profilutbildning för samt kompletterande fackstudier med social-, kurativ- eller vårdinriktning omfattande 40 högskolepoäng eller motsvarande,

eller genomgången pedagogisk fackutbildning på eftergymnasial nivå och minst tre års yrkes- erfarenhet inom det område man skaffat sig fackutbildning för samt kompletterande fack- studier med social-, kurativ- eller vårdinriktning omfattande 40 högskolepoäng,

eller avlagd teologie kandidatexamen omfattande 140 poäng med religionsbeteendevetenskap som huvudämne samt kompletterande fackstudier i ämnet socialt arbete omfattande 40 högskolepoäng,

eller examen från fritidsledarlinjen med social inriktning på Hagabergs folkhögskola samt
genomgått Svenska kyrkans grundkurs och har
tre månaders handledd församlingspraktik med i huvudsak diakonal inriktning.Kontrollera alltid behörighetskraven i aktuellt anmälningsmaterial!
Ansökan  
Information och ansökningshandlingar

Kontakta Annette Falk, e-post: [email protected]

Ansökningsförfarande

Ansökan till diakonutbildningen görs efter godkänd lämplighetsprövning i aktuellt stift direkt till Institutionen för diakoni och teologi. Ansökningsblankett laddas ner eller beställs från institutionen.

Antagning sker en gång per år och sista ansökningsdag är den 15 april. Utbildningen startar i mitten av augusti. Kontakta oss om ev. restplatser.

För ansökan till integrerad studiegång, se ansökan till socionomprogr

Skriv kommentar: