Lund el Uppsala?

Vill läsa ekonomprogrammet men kommer tyvärr inte in på handelshögskolan i stockholm. Därför undrar jag vilket av lunds och uppsalas universitet som har bäst anseende? Skiljer sig programmet mycket åt??
Anonym 2007-01-14 00:02

Kommentarer:


Anonym 2007-01-15
Hej
Handels i Stockholm har varit den enda av högskolorna där man fått en civilekonomexamen efter avslutad utbildning. From hösten 2007 kommer en ny civilekonomexamen att införas. Jag antar att både Lund och Uppsala kommmer att få rätten att utfärda civilekonomexamen och då kommer det inte skilja sig så mycket mellan utbildningsorterna vad det gäller innehåll. Vad som kommer att krävas för en sådan examen är ännu inte klart.
Anonym 2007-01-16
Civilekonomexamen har väl aldrig varit en skyddad titel? Det är väl inte mer än civilekonomexamen om du har gått på Handels i Stockholm som om du har gått civilekonomiska programmet på Handels i Göteborg? Rätta mig om jag har fel.
Anonym 2007-01-16
Hej
Det som är nytt sedan tidigare är att Civilekonomexamen blir en yrkesexamen. De examen man tidigare kunde ta var Ekonomie kandidatexamen och Ekonomie magisterexamen.
Anonym 2007-01-16
Vad exakt innebär en yrkesexamen?
Anonym 2007-01-25
Joseph:

Läs upp dina betyg, eller gör högskoleprovet. Sen söker du in till [Handels] nästa år istället. Jag är övertygad om att du inte kommer ånga dig.

Skriv kommentar: