Stockholms universitet utlyser fem anställningar som doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Fem doktorandplatser i utbildning på forskarnivå

Stockholms universitet utlyser fem anställningar som doktorand vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Ref.nr SU FV-1030-15 Sista ansökningsdag: 2015-05-01.

Institutionen utlyser fem platser inom utbildningen på forskarnivå på heltid under 4 år. Tre platser är i ämnet barn- och ungdomsvetenskap med följande inriktningar:

    Ungdom i historiskt perspektiv
    Ungdom och normalitet
    Djur, miljö och samhälle

    Två platser är i ämnet förskoledidaktik med inriktning mot:
    Historiska perspektiv på barns lärande
    Barns perspektiv på estetiska lärprocesser

 

Ansök här:https://express.candarine.com/campaign/url/forward/fcd1c5c50924

Karolina Ambra 2015-04-15 16:00

Skriv kommentar: