Internationellt utvecklingssamarbete

Jag vill jobba med utvecklingsprojekt i u-länder, genom Sida eller Sidas samarbetspartners, NGOs eller andra internationella organisationer. Vad bör jag läsa på högskolan (universitetet, folkhögskolan etc)? Jag förstår att det inte finns ett renodlat program, men vilka ämnen kan vara bra och läsa och hur ska jag gå till väga för att ta reda på vad som kan vara användbart att läsa? Är det bra att rikta in sig på ett område som man är intresserad av, tex miljö eller mänskliga rättigheter?
Tacksam för svar!
Sanna 2007-08-14 00:34

Kommentarer:


Sussi 2007-08-14
Vilken väg som är bäst är inte enkelt att svara på. När man läser krav för en del internationella tjänster så verkar erfarenhet av regionen i fråga vara värdefullt. En del folkhögskolor har kurser där praktik i något land ingår. Att kunna språk och kultur verkar också ses som värdefullt. Ämen som många gånger förknippas med internationellt utvecklingsarbete är bland annat socialantropologi. Det finns många ämnen som man kan läsa, och jag tror det blir bäst om man läser det man är intresserad av kombinerat med det som kan göra en mer bildad inom området.

Det finns även andra utbildningsvägar att ta om man vill arbeta internationett i utbildningsprojekt som man kanske inte direkt tänker på.
Sanna 2007-08-14
Tack för svaret. Vilka andra utbildningsvägar menar du? Kan du ge exempel?
Sussi 2007-08-15
I Göteborg finns det ett ämne, ""utveckling och internationellt samarbete"", där man läser om u-länder, utveckling och sånt. U-landskunskap är ett annat ämne som finns i uppsala, umeå och kanske någon annan stans också. Internationella utvecklingsfrågor får man kunskap om där. Internationella relationer och fred/konflikt ger också kunskaper som kan vara användbara när man vill jobba i u-länder. Kanske afrikastudier också. Mänskliga rättigheter kan också vara ett bra ämne...

Skriv kommentar: