Abdulhakim Isak

Tja 

hur gammal måste man va för att få sommarjobb som är teknik 

Abdulhakim 2015-07-04 04:33

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-07-06

Hej
För många jobb krävs det att man har fyllt 18 år för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Annars brukar man inte ha uppfyllt någon särskild ålder
Hälsningar Chris

Chris Wigh 2015-07-06

Hej
För många jobb krävs det att man har fyllt 18 år för att få utföra vissa arbetsuppgifter. Annars brukar man inte ha uppfyllt någon särskild ålder
Hälsningar Chris

Linda 2015-08-19
www.worktasker.com Åldersgränser

Du som är yngre än 13 år 

Vilka jobb får du ha?
Egentligen får du som är under 13 år inte arbeta. Men det förbudet gäller inte lätt utfodringsarbete, lätt manuell sådd, frukt- och bärplockning och liknande arbetsuppgifter i jordbruk som drivs av någon i den egna familjen. Du får också sälja saker, till exempel majblommor och andra hobbyliknande uppdrag, men bara om du själv får bestämma var, när och hur mycket du ska arbeta. Vill du jobba som statist eller skådespelare går det också bra, men då måste du eller den som vill anlita dig först ansöka om tillstånd från Arbetsmiljöverket. 

Hur mycket får du jobba?
Under sommarlovet och andra skollov som varar minst en vecka får du maximalt jobba sju timmar per dygn och sammanlagt 35 timmar i veckan. Går du i skolan får du maximalt jobba två timmar per dag och sammanlagt 12 timmar i veckan. Du får inte arbeta mellan 20.00 och 06.00 och du har dessutom rätt till minst 14 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. Dessutom har alla arbetstagare som är yngre än 18 år har rätt till en 30-minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme. 

Du som är mellan 13 och 15 år 

Vilka jobb får du ha?
När du är mellan 13 och 15 år får du ta enklare och riskfria arbeten. Det kan handla om att assistera i en kiosk eller i en affär, men du får inte arbeta ensam eller ansvara för kassan. Självklart får du inte heller arbeta med farliga maskiner eller kemikalier. Din arbetsgivare måste ha ett intyg från förälder eller vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar. 

Hur mycket får du jobba?
Har du inte fyllt 15 år får du maximalt jobba sju timmar per dygn och sammanlagt 35 timmar i veckan. Har du fyllt 15 år får du maximalt jobba 8 timmar per dygn och sammanlagt 40 timmar i veckan. Under skoldagar får alla mellan 13 och 15 år jobba högst två timmar per dag och som mest 12 timmar i veckan. Du får inte arbeta mellan 20.00 och 06.00 och du har dessutom rätt till minst 14 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. Dessutom har alla arbetstagare som är yngre än 18 år har rätt till en 30-minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme. 

 

Du som är mellan 16 och 18 år 

Vilka jobb får du ha?
Från det år du fyller 16 år fram till din 18-årsdag finns det inte alls lika många lagar och regler kring ditt arbete. Du kan ta i princip alla jobb, utom sådana som är direkt farliga. Du får till exempel inte arbeta med farliga kemikalier och inte med maskiner där du kan komma till skada. Du ska inte heller arbeta ensam, särskilt inte om det förekommer pengar – och därmed rånrisk – på din arbetsplats. 

Hur mycket får du jobba?
Du får maximalt arbeta 8 timmar per dygn och 40 timmar i veckan. Du får inte arbeta mellan 22.00 och 06.00 eller mellan 23.00 och 07.00. Du har rätt till minst 12 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. 
Dessutom har alla arbetstagare som är yngre än 18 år har rätt till en 30-minuters rast om arbetsdagen är längre än fyra och en halv timme. 

De här reglerna kanske tycks stränga, men de är till för att skydda dig som ännu inte hunnit få så mycket arbetslivserfarenhet och därför inte kan göra samma bedömningar av risker och konsekvenser som vuxna kan. 
Förutom de regler som skyddar dig inom de arbeten du är tillåten att göra, finns det också vissa arbetsuppgifter som är helt förbjudna för minderåriga. De arbetsuppgifterna finns bland annat inom:

  • Bergarbete
  • Arbete där rasrisk finns
  • Arbete på hög höjd
  • Lastning och lossning av fartyg
  • Våldsfarligt arbete
  • Arbete med traktorer, motorredskap och fordon
  • Arbete med farliga ämnen
  • Arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor eller transportörer
  • Vårdarbete

Förbudet gäller dock inte om arbetsuppgifterna sker i undervisningssyfte under lärares ledning och i särskild undervisningslokal eller om arbetsuppgifterna ingår i en yrkesutbildning och sker under direkt ledning av särskilt godkänd instruktör. 
Du kan läsa mer om de här reglerna i föreskrifterna Minderårig (AFS 1996:1). 

Skriv kommentar: