Generell examen

Hej! Jag är en tjej som precis börjat på Studie- yrkesvägledarprogrammet i Sthlm. Nu är det så att jag är osäker på om mitt val att börja på utbildningen är rätt. En av de saker som gnager, är programmets hårda nisch. Det känns som att jag stänger dörren för alla jobb utom karriärvägledning. Mitt intresseområde är brett och en av de övriga saker som lockar mig att arbeta med, är traumabearbetning.

Jag undrar nu:

* Kan jag efter studie- och yrkesvägledarprogrammet läsa fristående kurser så att jag förutom en SYV- examen även får en examen som motsvarar Beteendevetare, eller någonting annat som ger behörighet till psykoterapeutprogrammet?

* Hur många fristående kurser måste jag läsa till efter SYV- programmet för att bli Beteendevetare, och vilka?

* Stämmer det förresten att en kandidatexamen i beteendevetenskap ger behörighet för att söka till psykoterapeutprogrammet?

* Vilka ämnen är jag behörig att läsa en master i/doktorera i efter en studie- och yrkesvägledarexamen? Är det begränsat till ämnen som rör karriär och arbetsliv eller kan jag läsa en master i/doktorera i vilket ämne som helst som faller under samhällsvetenskap, beteendevetenskap och psykologi?

 

Bästa hälsningar

Niina 2015-09-07 19:57

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-09-08

Hej
För en generellexamen som t ex kandidatexamen måste du ha minst 90 hp i ett huvudämnen. På Syv-programmet läser man ganska många småkurser inom olika ämnesområden så man får nog läsa till en del. Prata med den centrala studievägledningen om vad du behöver läsa till.
För att söka till Psykoterapeutprogrammet ska man ha antingen en examen som läkare, Psykolog, Socionom eller motsvarande. Jag tror det är svårt att komma in med en generell examen eftersom man ska ha arbetat med psykoterapeutiskt verksamhet.
När det gäller masterprogram så är det svårt att på förhand veta vad som krävs men man bör ha en motsvarande kandidatexamen.
Om du är osäker så tycke jag du ska ta kontakt med en studievägledare för mer information
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: