studie- och yrkesvägledare

Hej!

Jag är utbildad lärare 7-9 och arbetar idag på SFI, men jag vill vidareutbilda mig till studie- och yrkesvägledare. Vilka utbildningsvägar finns för mig? Kan jag använda min tidigare utbildning på något sätt?

Med vänliga hälsningar

Sofia Sohlin

Sofia Sohlin 2015-09-15 11:10

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-09-15

Hej
Utbildningen  till studie- och yrkesvägledare är en helt annan utbildning än lärarutbildningen. Du måste först bli an tagen till utbildningen och därefter kan ev få poäng tillgodoräknade. Det är högskolan som avgör om du skall få räkna något från lärarutbildningen.
Hälsningar Chris

Karro 2015-11-02

Alltså är du verkligen SYV? Det finns en överbryggande kurs på 30hp för personer med lärarexamen eller annan kandidatexamen inom tex humaniora och efter det läser man termin 5 & 6 på SYV programmet, distans på Umeå Universitet. Borde inte du veta detta? Det är vårintag på den överbryggande kursen... hoppas du ser detta Sofia ! Man läser alltså 1.5 år bara... 

Skriv kommentar: