Påverkas mitt snitt?

Hej!>Jag har en fråga som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med. Jag vill>läsa ett program på universitet där det krävs Ma C och funderar på att>läsa det. Jag undrar då om jag måste räkna in det i mitt snittbetyg (och>därmed kanske sänka snittet)? Eller om jag kan ha Ma C ""vid sidan"" så att>det syns att jag har läst kursen, men det påverkar inte mitt snitt?>
Yasemin 2007-08-15 00:35

Kommentarer:


Ingmar Andersson 2007-08-16
Om MaC krävs för behörighet måste det räknas in i snittet.

Några riktig kryptiska möjligheter till att inte behöva räkna med det finns naturligtvis, men det är så krångligt att du inte ens bör tänka tanken. En sådan möjlighet är att du läser ett basår på högskolan där MaC ingår, en annan att du läser på en folkhögskolas allmäna kurs.

Skriv kommentar: