Studenter, nu tid att söka till Karolinska Institutet

Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har Sveriges största utbud av medicinska utbildningar. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Karolinska Institutet erbjuder program och kurser, från grund- till avancerad nivå, inom omvårdnad, hälsa, tandvård och medicin.

För mer information: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/9f817c31a8fe

Eva 2015-10-09 11:10

Skriv kommentar: