yrken

vad är skillnaden mellan högskolelektor och högskoleadjunkt

Witold Witakowski 2015-10-10 17:15

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-10-13

Hej
En lektor har disputerat(skrivt en doktoravhandling) till skillnad från en adjunkt som kan ha endast en grundutbildning
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: