Vi söker doktorander till vår nystartade forskarutbildning på Ersta Sköndal högskola

Forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället

Vi söker doktorander till vår nystartade forskarutbildning i forskarutbildningsämnena Social välfärd med inriktning mot civilsamhället och Palliativ vård.

Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I Social välfärd med inriktning mot civilsamhället studeras villkor för arbets- och ansvarsfördelning mellan individ, familj, civilsamhälle och offentliga åtaganden. I ämnet Palliativ vård studeras hälsofrämjande, stödjande och lindrande åtgärder i samband med komplexa situationer vid livets slut, död och sorg.

En av doktorandtjänsterna finansieras av Gösta och Aino Höks stipendiefond samt biskop Helge Ljungbergs stipendiefond.

För mer information: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/ea6164e70236

Eva 2015-10-22 11:18

Skriv kommentar: