Socionom och friskvård

Jag har kommit in på socionomprogrammet och börjar nu till höst. Problemet är att jag just nu är väldigt intresserad av hälsa och friskvård. Finns det ett sätt för mig att i framtiden kunna jobba som en socionom, som intriktar sig påfrågor kring friskvård?
Sanna 2007-08-17 00:36

Kommentarer:


Sussi 2007-08-17
Jo, en socionom som arbetar som behandlingsassistent på någon institution med ungdomar kan ta hälsa och friskvård till hjälp i det arbetet. Hälsa/friskvård och socionom är ingen kombination som finns, vad jag känner till. Men det finns de som kombinerar det och kan dra nytta av det i sitt arbete. Det nämns på en del fakta sidor att de som utbildar sig inom t ex folkhälsa kan ta jobb där man samverkar med bland annat socialassistenter (som har socionomutbildning). Med ditt intresse kan du kanske få en dubbel kompetens att arbeta med. Kanske läsa hälsa & friskvård sedan...

Skriv kommentar: