Urvalsgrupp

Hej!

  • Jag har högskolebehörighet från gymnasiet och blev godkänd eller högre i alla kurser. Just nu läser jag Matematik 2b och Naturkunskap 2 på komvux. Dessa kurser ingick inte i min utbildning på gymnasiet, men behövs för behörighet till fysioterapeutprogrammet. Min fråga är vilken/vilka urvalsgrupp/er jag kommer att hamna i?

 

  • Jag undrar även hur mitt meritbetyg påverkas i.o.m att jag inte siktar på mycker högre betyg än godkänt i dessa kurser. (läser på intensivnivå och hinner därför inte sikta mycket högre) 

 

  • Slutligen så undrar jag hur man blir tilldelad en plats om man inte har tillräckligt höga poäng. Säg att antagningspoängen är 20,00 och jag har 18,00. Kommer jag då att få en reservplats slumpvis utlottad? Eller kommer jag stå före de med lägre betyg än mig själv i reservlistan?

Tack på förhand! :)

Rasmus 2015-11-25 09:49

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-11-26

Hej
Då kommer du att prövas i betygsurvalsgrupp II eftersom du har kompletterat.
Kurser som krävs för behörigheten räknas med och kan då sänka el höja ditt meritvärde.
Om du inte komer in så placeras  du i kö efter ditt meritvärdet
hälsningar Chris

Skriv kommentar: