Är jag behörig?

Hej! Jag har ett brinnande intresse för miljöfrågor och är intresserad av att arbeta som tex miljöstrateg, miljöplanerare, miljösamordnare eller miljöutredare.

  • Jag är arkitekt och diplomerad miljöansvarig  ( se vidare längre ned), undrar jag om jag är behörig för någon eller några av följande kurser:

 -  Naturresurshållning 15 poäng, Södertörns högskola

- Analytical Tools in environmental Sience, 7,5 poäng, Södertörns högskola.

- Miljökonsekvensbeskivning ( MKB) 15 poäng, Södertörns högskola.

- Hållbar utveckling, 7,5 poäng, Uppsala universitet.

 Min utbildningsbakgrund:

  • Arkitektexamen (180 poäng)
  • Utbildning till certifierad miljöansvarig på Svensk Byggtjänst. Den pågick på helfart i ett halvår och innehöll föresläsningar, litteraturstudier och prov inom följande områden:

Ekologiskt grundkurs med både kemi och biologi, humanekologi, ekologiska system, geologi, växthuseffekten, havets ekologi, försurning och organsika miljögifter.

Miljölagstiftning med PBL, NRL. Miljöskyddsförfattningar,

 Kemikalieförfattningar, MKB och arbetsmiljöregler.

Miljöledningssystemet ISO 14401 och miljörevision.

Dessutom har jag gått kurser på SIS i miljöledning och revision.

Med vänlig hälsning

Hélène Henriksson


 

Hélène Henriksson 2015-11-27 14:58

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-11-30

Hej
När kurser kräver högskolepoäng och de inte specificerar inom vilket ämne så är du behörig med de poäng du har
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: