Behörig till Naturresurshållning 16 hp Söertörns högskola

Jag har arkitektexamen 180 hp + en halvårslång utbildning till diplomerad miljöansvarig ( ej högskola) på heltid.

Vad betyder behörighetskravet "eller motsvarande" för den här kursen?

Hélène Henriksson 2015-11-30 09:45

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-11-30

Hej
När det står motsvarande så är det upp till högskolan att göra bedömningen vad som motsvarar ett särskilt krav. Det bästa är om du tar kontakt med utbildningen direkt
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: