ht/vt

En liten fråga, kan man söka in till alla utbildningar både på hösten och på våren?
Daniel Andersson 2007-08-19 00:36

Kommentarer:


Chris 2007-08-20
Hej
Det är förre utbildningsstarter på våren. Många program startar endast på hösten.
Hälsningar Chris, www.syoguiden.com
Chris Wigh 2007-08-20
Hej
From 1 juli i år så har många länder inom EU ett gemensamt studieupplägg. Så om du vill läsa Biomedicin i Danmark så läser du först en bachelor på 3 år och sedan kan du fortsätta att läsa till en kandidatexamen på 2 år. From i höst så är upplägget detsamma i Sverige. Du läser först på grundnivå i 3 år och därefter en master på 2 år. Därmed blir det lättar om du t ex vill läsa de 3 första åren i Sverige och sedan läsa 2 år i Danmark.
Hälsningar Chris, www.syogudien.com

Skriv kommentar: