Tandsköterska till tandhygienist

Finns det någon möjlighet för en tandsköterska att läsa till tandhygienist? Något specialprogram eller ""förkortad"" utbildning som är lättar att komma in på?
Anonym 2007-01-15 00:03

Kommentarer:


Anonym 2007-01-15
Hej
Det finns ingen förkortad utbildning om man är tandsköterska. Utbildningen till tandsköterska ligger inte på högskolenivå så därför kan man inte tillgodoräkna sig något från den utbildning.
Tandhygienistutbildningen finns i Umeå, Malmö, Dalarna, Götebrog, Jönköping, Kristianstad och Stockholm

Skriv kommentar: