påbörjad kurs

Om man påbörjat två kurser på 7,5 poäng vardera, distans, men bara hunnit göra vissa delar i kurserna klart och behöver återanmäla sig till kurserna en ny termin för att fullfölja alla delar... är man då berättigad till studielån den andra terminen för dessa HELA 15 poäng? Inga studielån/bidrag togs till dessa kurser under första terminen.

Cina 2015-12-14 11:54

Kommentarer:


Chris Wigh 2015-12-14

Hej
Under förutsättning att du klarat tillräckligt med poäng terminen innan så kan du söka för 15  hp även om du läse rom en kurs om högskolan registrerar dig på nytt
Hälsningar Chris

Skriv kommentar: